PATRIARCHÁTUS

Szent Ezekiás vértanú

Ünnepe: Május 10.
Ezekiás, Makszimián császár udvarában fontos tisztsé­get töltött be és Antiochiában élt. A császár kizárta a katonai szolgálalatból a keresztényeket. Sokan becsülték többre hitüket, mint a császári szolgálatot. Köztük volt Ezekiás is. Levetette magáról díszes öltönyét császári parancsra és szőrruhába öltözve női cselédszolgálatra lett ren­delve. Egy idő múlva a császár magához hívta, és mivel hitében állhata­tos volt, malomkövet köttetett a nyakába és a folyóba fullasztotta. Ez már Dioklécián alatt történt, a vértanúság ideje ismeretlen.