PATRIARCHÁTUS

Szent Simon apostol, a zelóta

Ünnepe: Május 10.
Az apostolról nagyon keveset tudunk. Az apostolok névjegy­zékében a buzgólkodó=zelota a mellékneve, Zelótáknak azokat nevezték, akik nagyon ragaszkodtak az ószövetségi Törvényhez, és azokat buzgón meg­tartották. Simon is hozzájuk tartozhatott. Egyesek azt feltételezik ró­la, hogy ő volt s kánai menyegzőn a vőlegény, ahol Jézus csodát tett. Ezt arra alapozzák, hogy Máté és Márk evangéliumában „kánaáni” a mellék­neve. A Szentlélek eljövetele és az apostolok szétoszlása után Egyiptom­ban, Észak Afrikában, hirdette az evangéliumot, A hagyomány szerint vértanúságot szenvedett, Kaukázusban 70 körül kettéfűrészelték.