PATRIARCHÁTUS

Szent János vértanú

Ünnepe: Július 30.
János, hitehagyott Julián császár alatt élt, A császár több katonatársával együtt egy vidékre küldte, hogy üldözze a keresztényeket. János, mint keresztény katona ott segített rajtuk, ahol tudott. A börtön­ben levőket is látogatta, pénzzel segítette. Erről Julián császár tudo­mást szerezve Konstantinápolyba hívta, és börtönbe vetette. A császár ha­lála után, szabadságot nyerve, folytatta jótéteményeit, Istennek és embertársainak szolgálva. Késő öregségben halt meg a IV. században.