PATRIARCHÁTUS

Szent Szilasz (Sziluánosz), Epenetosz, Crescens és Andronikosz apostolok a Hetven közül

Ünnepe: Július 30.
Szent Szilás apostolt az apostoli zsinat után a zsinati ha­tározattal Antiochiába küldték (Apcs, 15, 22.). Szent Pálnak volt útitár­sa majd fogolytársa. Korintusban volt püspök, ott is halt meg. Szilván apostol Pál apostolnak volt útitársa, majd a makedoniai Szolun városának volt püspöke, és sok fáradság után a hagyomány szerint a hit vértanúja lett. Kreszcens apostol szintén szent Pál munkatársa volt. A II. Tim. 4, 10.-ben azt olvassuk róla, hogy Galáciába, vagy némelyek szerint Galliába ment. Itt Viennében templomot is épített. Traján császár alatt szen­vedett vértanúságot. Szent Epenetusz pogányból lett keresztény volt Rómában. Valószínűleg Efezusban lett keresztény. Szent Pál Ázsia zsengéjének nevezte (Rm. 16, 6.). Kartágó püspöke volt.