PATRIARCHÁTUS

Szent Konkordiosz vértanú

Ünnepe: Június 4.
Szentünk Rómából származott, nemes családból. Atyja Gordián áldozópap volt. Fiát Krisztus hitére és a Szentírás ismeretére tanította. Pius római püspök Hypodiákonussá tette. Atyjával együtt sokat imádkozott az üldözések megszűnéséért, és mindketten sokat törődtek a rá­szorulókkal, alamizsnákat osztogatva nekik. Az üldözések idején kényszerítették, hogy mutasson be áldozatot a bálványoknak. Ennek ellentmondott azért kínzások után a börtönbe zárták. Végül 175 körül karddal lefejezték.