PATRIARCHÁTUS

Szent Mitrofanész (Metrofán) konstantinápolyi patriarcha

Ünnepe: Június 4.
Mitrofanész egy pogány római embernek Dométiosznak volt a fia. Királyi családból származott. Az atya, értelmes ember lévén, hamar felismerte a pogány bálványok oktalanságát, és elhagyván Rómát, Bizánc­ba költözött két fiával: Probusszal és Mitrofanésszel. Ott a püspöknél lak­tak, aki Dométioszt pappá szentelte.
Nagy Konstantin császár találkozott Mitrofanésszel. Beszélgetésük során nagyon megtetszett neki személye és erényes élete. Ennek hatására magával vitte Rómába, majd később, amikor Bizáncba, a második Rómának nevezett Konstantinápolyba helyezte szék­helyét, ismét magával vitte, atyjá­nak nevezve Mitrofanészt. Kijárta neki az egyetemes zsinat atyáinál a pátriárka címet. Ő lett az első konstantinápolyi pátriárka. A nikaiai zsinatra nem tudott személyesen elmenni hajlott kora miatt, hanem helyettese által „elnö­költ” a zsinaton. Mitrofanész 11 éven át kormányozta egyházát. Istentől a jövőbe látás adományát kapta meg. 117 éves korában halt meg 325-ben.