PATRIARCHÁTUS

Szent Pauszikakiosz püspök

Ünnepe: Május 13.
Szentünk Apameából származott, szent, istenfélő nemes csa­ládból. Ifjúkorától szerette a böjtölést, később szerzetessé lett. Istentől megkapta a gyógyítás adományát, testet és lelket egyaránt gyógyí­tott. Híre eljutott a konstantinápolyi érsekhez is, aki őt Szinadé város püspökévé szentelte. Püspöksége alatt is sok csodát tett gyógyításaival. Istenfélő és sokakat megszabadító élet után békében hunyt el 606-ban.