PATRIARCHÁTUS

Szent György hitvalló

Ünnepe: Május 13.
Szentünk Konstantinápolyban született. Mivel az ikonok tisztelője volt, Teofil császár elé vitték. A császár nem tudta rábeszélni magatartásának megváltoztatására, azért először kigúnyoltatta, bör­tönbe záratta, minden vagyonától megfosztotta és végül feleségével, Irén­nel és gyermekeivel számkivetésbe küldte, ahol meg is halt. Ez a IX. szá­zadban történt.