PATRIARCHÁTUS

Szent Sándor vértanú

Ünnepe: Május 13.
Sándor Rómában volt katona Makszimián császár alatt. Ami­kor egy napon a császár áldozatot mutatott be egy pogány istennek, a ka­tonák sietve mentek, hogy a császár mellett legyenek. Sándor, a gyermek­korától keresztény szellemben nevelkedett katona nem ment el a többiek­kel. Ezért különféle kínok alá vetették. A hóhérok arra kényszerítették, hogy menjen Rómától Bizáncig azon a hosszú utón. Nem jutott el a végcél­ig, mert a thrák Drizipár városában karddal lefejezték életének 18. évé­ben a III. század végén vagy a IV. század elején.