PATRIARCHÁTUS

Világosító Szent Gergely, Örményország püspöke, vértanú

Ünnepe: Szeptember 30.
Szent Gergely gazdag és nemes, de pogány szülőktől született A keresztséget a kappadóciai Cezareában vette fel. Onnan Nagy Örményországba költözött. Tiridát örmény király alatt kínzásokat is szenvedett hitéért. Mély, tisztátalan barlangba vetették, ahol csúszómászók között és nagy bűzben szenvedett 14 éven át. Egy özvegyasszony táplálta titokban. Ennyi szenvedés között is állhatatos maradt keresztény hitében. Tiridát király egy alkalommal vadászatra indult. A vadászat végén, Isten engedelmével különös büntetést szenvedett. Elvesztette értelmét, mint egykor Nabukodonozor babiloni király. Külsejére olyan volt, mint valami vadállat. Betegsége alatt testvérének álmában megjelent egy fönséges ember azzal a kijelentéssel, hogy Tiridát csak akkor gyógyul meg, ha Gergely kikerül a veremből.
Kikerülve a veremből, Gergely imádságára Tiridátnak visszatért emberi alakja és értelme. A király elküldte Gergelyt cezareába, Leontiosz püspökhöz, hogy szentelje őt püspökké. Visszatérése után megkeresztelte Tiridát királyt és lassan az egész népet. Városról városra járván, papokat szentelt, iskolákat alapított és benne tanítókat, mindazokat megtette, ami az Egyház és az ország javára szolgált. Örményország után a környező népeket is a keresztény hitre térítette. Mindezeket jól megtéve, Gergely elvonult a pusztába. Ott Isten előtt kedves lévén, fejezte be földi életét 335-ben. Tiridát király, erényekben és megtartóztatásban élve, ezekben egyenlő volt a szerzetesekkel. Gergely halála után fia, Arosztán lett Örményország főpapja. A király elküldte őt a niceai zsinatra, Árius tévtanításának megtárgyalására. Egyike lett ott a 318 zsinati atyának.