PATRIARCHÁTUS

Április 23.

Szent Alexandra vértanúnő

Ünnepe: Április 23. Alexandra Dioklécián keresztényüldöző császár felesége volt. Keresztény voltát egy ideig titokban tartotta. Amikor látta szent György nagyvértanú szenvedéseit, úgy gondolta, hogy eljött az idő a nyílt megvallásnak, A nagyvértanú lábaihoz borulva mindenki hallatára megvallotta keresztény hitét, és nevetségessé tette a bálványimádást. A haragvó csá­szár mindkettőjüket halálra Ítélte. A császárné égre emelt szemekkel …

Szent Alexandra vértanúnő Tovább »

Szent György nagyvértanú

Ünnepe: Április 23. György nagyvértanú gazdag és istenfélő szülőktől származott. Születésének helyéről vitatkoznak a történetírók. Katonai szolgá­latba lépve, kitűnt erejével, bátorságával, és elnyerte Dioklécián csá­szár jóindulatát. Egy alkalommal, hallva és látva a keresztények iránti kegyetlenségeket, György szétosztotta mindenét, felszabadította szolgáit és a császár előtt bátran kereszténynek vallotta magát, szemére hányva a császárnak kegyetlenkedéseit és törvénytelenségeit. …

Szent György nagyvértanú Tovább »