PATRIARCHÁTUS

Április 24.

Gót Szent Szavvasz (Szabbász) és 70 társa, római vértanúk

Ünnepe: Április 24. Szentünk származására nézve gót volt, és Aurelián császár alatt (270-75) a hadseregben szolgált, mint hadvezér. Szent Szabbász mint keresztény sokat segített a börtönbe zárt keresztényeknek vagyonából és tanácsaival, bátorítva őket a vértanúi halálra. Nemsokára jelentették a császárnak, hogy keresztény, azért a császár maga elé rendelte. Hitében való buzgósága miatt kínokat szenvedett, ütlegelték. …

Gót Szent Szavvasz (Szabbász) és 70 társa, római vértanúk Tovább »

Szent Erzsébet anya

Ünnepe: Április 24. Erzsébetről, anyja már születése előtt megtudta Istentől, hogy a Szentlélek kiválasztott edénye lesz. Konstantinápolyban a szent Kozma és Damjánról elnevezett kolostor főnöknője volt. Erzsébet szigo­rú önmegtagadást gyakorolt étkezésben, ruházatban, és állandóan dolgo­zott. Sokat törődött a rábízott nővérekkel. Látogatta és táplálta az ár­vákat, segítette a szegényeket és özvegyeket, és közbenjárt a hatóságok előtt …

Szent Erzsébet anya Tovább »

Szent Paszikrát és Bálint vértanúk

Ünnepe: Április 24. Szláv származásúak voltak, mindketten a myziai Dorosztol városában voltak katonák. Azon a vidéken sok bálványimádó volt, az ország vezetői fenyegetésekkel kényszerítették a lakosokat a bálványáldozatokra. Egy ilyen alkalommal a két katona megtagadta az áldozat bemu­tatását, és nyíltan megvallotta keresztény hitét. Börtönbe zárás után is és kínzások után is állhatatosak maradtak, ezért karddal …

Szent Paszikrát és Bálint vértanúk Tovább »

Szent Özséb és vértanútársai

Ünnepe: Április 24. Szent György nagyvértanú halála után a császár kiadta a parancsot, hogy az összes bebörtönzött kereszténynek áldozatot kell bemutatni a bálványok előtt, Özséb, Neon, Leontin és Longin, és velük kb. 40 ke­resztény erre nem voltak hajlandók. Megbilincselve börtönbe vitték őket újra, majd utána különféle kínzások után mindnyájukat lefejezték 303-ban.

Szent Tamás balgatag

Ünnepe: Április 24. Szentünk Cezarea egyik kolostorának szerzetese volt. Azzal foglalkozott, hogy kolostora számára adományokat gyűjtött. Amikor Antiochia közelében ilyen céllal egy faluba ért, magára vállalta a Krisztusért való balgatagság életmódját. Kolostorába visszatértében, Dafniban elgyengülve meghalt és ott temették el. Csodákkal ékes ereklyéit később Antlochiába vitték át. A VI. században élt.