PATRIARCHÁTUS

Augusztus 15.

Az Istenszülő elszenderülése (Nagyboldogasszony)

Ünnepe: Augusztus 15. Az Istenszülő elhunytáról a Szentírás szövegei nem tesznek sem­miféle említést. Egy apokrif (nem hiteles) e­van­géliumban ezt olvassuk róla: „Két esztendő telt el Urunk Jézus Krisztus mennybemenetele után. A halálát megelőző harmadik napon eljött hozzá az Úr angyala, köszöntöt­te őt, és ezt mondta neki: Három nap múlva bekövetkezik a mennyekbe való fölvételed! Akkor …

Az Istenszülő elszenderülése (Nagyboldogasszony) Tovább »