PATRIARCHÁTUS

Augusztus 30.

Szent Pál konstantinápolyi patriarcha.

Ünnepe: Augusztus 30. A Ciprus szigetéről származó Szent Pál 780-ban lett s főváros pátriárkája. Erényes és Istenfélő ember volt. Szomorúan látta a képrombolás tévtanításának ter­jedését. Szerette volna Kazár Leó képromboló császár halála után az ikononok tiszteletét helyreállítani, de nem tudta, mert nem volt segítsége és a tévtanítás erősen az emberekbe ivódott. Titokban elhagyta tehát pátriárkái …

Szent Pál konstantinápolyi patriarcha. Tovább »

Szent Fantin atya

Ünnepe: Augusztus 30. Fantin atya Ke. Kalábriában született. Fiatal korától Isten szolgálatára szentelte magát. Először hazájában volt szerzetes, aztán a thesszáliai Larisszában, végül Szalonikben telepedett le és itt halt meg a IX. század végén vagy a X. század elején.

Szent Alexandrosz (Sándor) és János konstantinápolyi érsekek.

Ünnepe: Augusztus 30. Szent Sándor (†340) először segédpüspök volt. Részt vett az első egyetemes zsinaton Metrofán pátriárka megbízásából, aki idős kora miatt nem tudott részt venni a zsinaton. Buzgón védelmezte az igaz hitet az ariánusok ellen. Metrofán halála után ő lett a konstantinápolyi pátriár­ka 325-40 között. Az ő imádságára büntette meg Isten a tévtanító Ariust. …

Szent Alexandrosz (Sándor) és János konstantinápolyi érsekek. Tovább »