PATRIARCHÁTUS

Augusztus 5.

Szent Euszégniosz antiochiai vértanú

Ünnepe: Augusztus 5. A szent vértanú Antiochiában született. Három császár alatt, 60 éven át szolgált a hadseregben, mint katona. Ez után, hazájába visszatérve imádságban és böjtben töltötte életét, készülvén az örökké­valóságra. Amikor a hitehagyott Julián, császár Antiochiába jött, elfo­gatta a szent férfit. Két egymással vitatkozó katona találkozott Euszigniosszal, és amikor megtudta, hogy katona volt, és …

Szent Euszégniosz antiochiai vértanú Tovább »

Szent Pontius vértanú

Ünnepe: Augusztus 5. Szentünk római szenátor volt. Szent Fábius pápa térítette keresztény hitre. Sokat segített a pápának Fülöp helytartó Krisztus­hoz térítésében. Valérián császár uralkodása alatt elfogták, és Kimel városban, a mai Nizza közelében karddal lefejezték 257-ben. Ereklyéit később Nizzába vittek.

Szent Anterus (Antér) és Fábián római püspök-vértanúk

Ünnepe: Augusztus 5. Fábiánt különös fensőbb intésre választották pápává az egy­szerű falusi papok közül. Egész főpapságának idején nagy buzgóságot tanúsított Krisztus hitének terjesztésében. Magát Fülöp császárt és fiát is a keresztény hitre vezette el. Décius császár üldözése alatt 250-ben karddal le­fejezték. 236-250-ig volt római pápa. Elődje volt szent Antériosz pápa, aki Krisztusban való hitet vértanúsággal …

Szent Anterus (Antér) és Fábián római püspök-vértanúk Tovább »

Szent Nonna, Theológus Szent Gergely anyja

Ünnepe: Augusztus 5. Hittudós szent Gergelynek volt az édesanyja. Gyermekkorától a keresztény jámborság szabályai szerint nevelték. Férjhez menvén a po­gány emberhez, Gergelyhez, őt is kereszténnyé tette. Ő lett a későbbi nazianzi püs­pök. Jámborságát és hitéhez való hűségét igyekezett tovább adni nagy fiának Hittudós szent Gergelynek. Életének végén, mint az Egyház di­akonisszája fáradozott sokat. 374-ben halt …

Szent Nonna, Theológus Szent Gergely anyja Tovább »