PATRIARCHÁTUS

December 10.

Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz alexandriai vértanúk

Ünnepe: December 10. Szent Ménász athéni születésű volt. Fiatal korában kitűnt tanultságával és ékesszólásával. Maximin császár (305-13) bizalmas embere lett. Ebben az időben a keresztények számának megnövekedésével Alexandriában vita támadt a keresztények és pogányok között. A császár nem akart hozzájuk menni a vita elintézésére. Ménászt küldte hozzájuk, aki bölcsen békét teremtett a város lakói között. …

Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz alexandriai vértanúk Tovább »

Szent Gemellosz (Gemell) paflagoniai vértanú

Ünnepe: December 10. Paflagóniai származású volt. Amikor meghallotta, hogy a hitehagyott Julián császár a galíciai Ankirában tartózkodik, hozzája ment és szemére hányta hitehagyását és a keresztények elleni viselkedését. A haragra gerjedt császár megkínoztatta a vértanút és Edesszába küldte. Megérkezvén oda a császár is, új kínzások alá vetette. Tetőtől talpig lenyúzták bőrét és keresztre feszítették 363 …

Szent Gemellosz (Gemell) paflagoniai vértanú Tovább »

Bithyniai Szent Tamás

Ünnepe: December 10. Tamás Bithyniában született, egyszerű szülőktől. Korán felébredt benne a vágy a szerzetesi élet iránt. Szerette olvasni a szent iratokat. Amikor felnőtt, szerzetessé lett és híressé lett szent életével. Egy újonnan épített kolostor elöljárójává választották a Szagarisz folyó mellett. Egy idő után elhagyta a kolostort és remete életet élt a Bithyniai pusztában. Életéért …

Bithyniai Szent Tamás Tovább »