PATRIARCHÁTUS

Január 21.

Hitvalló Szent Maximosz (Maxim).

Ünnepe: Január 21. Maximosz hitvalló előkelő konstantinápolyi család sarja volt. Feltűnő tudománya és tehetsége miatt fiatalon Heraklius császár titkára lett. Hivatalnok társai között szeretet és tisztelet övezte, és nagy hasznára volt az egész császári városnak. Ebben az időben a monoteléták veszedelmes eretneksége dúlt az egész Keleten. Ez a tévtanítás Jézus Krisztusban csak az isteni akaratot …

Hitvalló Szent Maximosz (Maxim). Tovább »

Szent Neofytosz (Neofit) nikaiai vértanú

Ünnepe: Január 21. A szent vértanú Nikaiában született. Istenfélő szüleitől erős keresztény nevelést kapott. Már gyermekkorában megmutatkozott rajta Isten ereje. Isten korán felruházta a csodatevés adományával. Isten akaratát követve, a fiatal ember elhagyta a szülői házat, a pusztába távozott és ott egy oroszlán barlangban élt. Dioklécián császár keresztényüldözése idején visszatért Nikaiába, és ott bátran és …

Szent Neofytosz (Neofit) nikaiai vértanú Tovább »

Szent Valerianosz, Kandidosz, Eugeniosz (Eugén/Jenő) és Akylasz trapezunti vértanúk

Ünnepe: Január 21. Mindnyájan: Jenő, Kandid, Valerián, és Akila Dioklécián és Makszimián császárok alatt szenvedtek vértanúságot hitükért, Liziász hadvezértől. Valerián, Kandid és Akila az üldözések alatt a trapezunti hegyekben rejtőzködtek el. Inkább a vadak között akartak élni, mint a pogányok között. De itt hamarosan rájuk találtak és Trapezuntba vitték őket. Bátor hitvallásukért ütötték, vasakkal szaggatták …

Szent Valerianosz, Kandidosz, Eugeniosz (Eugén/Jenő) és Akylasz trapezunti vértanúk Tovább »

Szent Ágnes római szűz-vértanú

Ünnepe: Január 21. Ágnes Rómában született keresztény szülőktől. Ők nevelték a keresztény hit szabályai szerint. Fiatal korától átadta magát Istennek megőrizni kívánta tisztaságát. Amikor visszautasította a városparancsnok fiának házassági ajánlatát, egy ismerőse tudomására hozta, hogy Ágnes keresztény. Abban az időben Dioklécián császár üldözési parancsot adott ki a keresztények ellen. A városparancsnok maga elé rendelte Ágnest …

Szent Ágnes római szűz-vértanú Tovább »

Szent Anasztáz vértanú

Ünnepe: Január 21. Szentünk szent Makszim hitvalló tanítványa volt. Vele együtt szenvedte el a száműzetést a monoteléta tévtanítóktól. Ő írta meg szent tanítójának életét. Meghalt 666-ban.