PATRIARCHÁTUS

Január 8.

Khozevita Szent György

Ünnepe: Január 8. Szent György Ciprus szigetén született. Szülei kitűntek a jámborságban. idősebb fiuk még a szülők életében elment Jeruzsálembe. miután meglátogatta a szent helyeket, elment a Jordán vidékére és szerzetessé lett. György, szüleinél maradt és Isten félelmében nevelkedett. Szülei halála után egy rokona vette magához, és hozzá akarta adni egyetlen lányát. György nem akart …

Khozevita Szent György Tovább »

Római Szentéletű Domnika

Ünnepe: Január 8. Nagy Teodóz császár uralkodása alatt (379-395) élt a Kartagénából Konstantinápolyba került Domnika 4 más leánnyal együtt. Domnika még pogány volt, de nagyon vágyott arra, hogy keresztény legyen. Szent Nektáriosz pátriarka, különös kinyilatkoztatást kapva, megkeresztelte és diákonisszává tette a leányt. Domnika kolostort alapítva, több jó életű leánnyal élt együtt. Itt, megvetve minden világi …

Római Szentéletű Domnika Tovább »

Szent Illés remete

Ünnepe: Január 8. Kora fiatalságában kezdte meg a szerzetesi életet. 75 évet töltött el a zord pusztában a thébai Antinoé közelében. Teljesen egydül élt egy sziklabarlangban. 110 éves korában halt meg a IV. században.

Szent Julián és vértanútársai

Ünnepe: Január 8. Julián az egyiptomi Antinoéban született nemes és gazdag szülőktől. Megismerte a világi tudományokat is, de jól megtanulta az isteni Írásokat is tanulmányaiban. Fiatal korában megszerette a szűzi tisztaságot és abban akart élni élete végéig. 18 éves korában szülei akaratát követve házasságra lépett a gazdag és erényes leánnyal Bazilisszával. A házasságban mindketten megtartották …

Szent Julián és vértanútársai Tovább »

Szent Karteriosz felszentelt vértanú

Ünnepe: Január 8. Dioklécián császár uralkodása alatt a kappadókiai Cezarea áldózópapja volt. . pogányokat térítő munkáját nagy buzgósággal végezte. Ezért Urbán helytartó előtt bevádolták. Szentünk elmenekült, de éjjeli látomásban az Úr visszaküldte a városba. Először börtönbe vetették, majd kényszerítették, hogy áldozzon Szerapisz istennek. Mivel nem tette meg, fára függesztették, körmeit leszedték, testét vashorgokkal szaggatták. Isten …

Szent Karteriosz felszentelt vértanú Tovább »