PATRIARCHÁTUS

Június 21.

Egyiptomi Szent Julianosz, hitvese Baszilissza és vértanú-társaik

Ünnepe: Június 21. Julianosz az egyiptomi Antinoéban született nemes és gazdag szülőktől. Megismerte a világi tudományokat is, de jól megtanulta az isteni Írásokat is tanulmányaiban. Fiatal korában megszerette a szűzi tisztaságot és abban akart élni élete végéig. 18 éves korában szülei akaratát követve házasságra lépett a gazdag és erényes leánnyal Baszilisszával. A házasságban mindketten megtartották …

Egyiptomi Szent Julianosz, hitvese Baszilissza és vértanú-társaik Tovább »

Szent Julianosz (Julián/Gyula) tarzoszi vértanú

Ünnepe: Június 21. Julianosz vértanú a kilikiai Anazarvában született. Atyja po­gány, anyja keresztény volt. Atyja halála után anyjával átköltöztek Tarzusba. Itt anyja megkeresztelte és a keresztény hit igazságai szerint jámborságban nevelte. Amikor az ifjú 18 éves lett, Dioklécián császár nagy üldözést támasztott a keresztények ellen. A hitükért megfogott ke­resztények között ott volt Julianosz is, akit …

Szent Julianosz (Julián/Gyula) tarzoszi vértanú Tovább »

Szent Teretius felszentelt vértanú

Ünnepe: Június 21. Egyesek egy személynek tartják azal a Tertiussal, aki egy volt a 72 tanítvány közül és szintén Ikonius püspöke volt. Szent Pál róla tesz említést a Római levél 15, 22-ben.

Szent Júliusz és Julián atyák

Ünnepe: Június 21. Mindketten Esne szigetén születtek. Édestestvérek voltak. Gyermekkoruktól fogva keresztény szellemben nevelték őket és a könyvszerinti tudományokban jó kiképzést kaptak. Felnőtt korukban tiszta életre határozták el magukat, imádsággal szolgálva Istennek, a Szentírás könyveit tanulmányozták. Szép életük miatt felvették fel őket az egyházi rendbe. Júliuszt pappá szentelték, Juliánt pedig diakónussá. Mivel még sok bálványimádó …

Szent Júliusz és Julián atyák Tovább »