PATRIARCHÁTUS

Június 27.

Konstantinápolyi Vendéglátó Szent Sámson

Ünnepe: Június 27. Sámson atya Rómában született. Szülei királyi családból szár­mazó gazdag és nemes emberek voltak. Sámson, eredményesen kitanulva a világi bölcseletet, tökéletesen megtanulta az orvosi tudományt is. Ezt gyakorolva sokat segített a szenvedő embereken. Szülei halála után szét­osztotta vagyonát a szegények között, felszabadította szolgáit és Konstantinápolyba ment. Itt Sámson vendégházat alapított az utasok, betegek …

Konstantinápolyi Vendéglátó Szent Sámson Tovább »

Szent Szevér atya

Ünnepe: Június 27. Szevér az itáliai Interoklea helység kis templomának papja volt. Jámbor és buzgó pap volt. Egy alkalommal egy halálán levő beteg mellől elkésvén, aki gyónni akart halála előtt, nagy bánatában és szomorúságában imádkozott érte Istenhez. A halott feléledt, és bűneit meggyónván, még 8 napot élt utána.