PATRIARCHÁTUS

November 1.

Ázsiai szent Kozma és Damján kisázsiai csodatévők

Ünnepe: November 1. Ázsiából származó édestestvérek voltak. Görög atyjuk pogány volt, anyjuk: Teodotia keresztény vallású volt. Férje halála után továbbra is istenfélő példaképe volt a keresztény özvegyeknek. Gyermekeit is a keresztény hitben és jámborságban nevelte. A két gyermek így, igyekezett teljesíteni Isten törvényét. Növekedve, mint két fényes világító ragyogtak a jótettek által. Hogy minél több …

Ázsiai szent Kozma és Damján kisázsiai csodatévők Tovább »

Szent Hermenegild vértanú

Ünnepe: November 1. Leovigild gót király fia volt. Az ariánus hitről Leánder püspök igazhitre térítette. Az ariánus király igyekezett fiát visszavinni az ariánus vallásra, de sikertelenül. Ezért megfosztotta az utódlási jogától, birtokától és minden vagyonától, majd börtönbe záratta. Á szent ifjú megvetette a földi uralkodást, hogy a mennyek országát nyerje el. A börtönben az állhatatosság …

Szent Hermenegild vértanú Tovább »

Szent Kiriéna és Juliánia vértanunők

Ünnepe: November 1. Á két szent vértanunő Makszimián császár uralkodása alatt szenvedett. Kiriéna Tarzusból származott, Juliánia pedig Rosszon városából. Keresztény hitük megvallása miatt Markián parancsnok megkötöztette és hittagadásra kényszeritette őket. Állhatatosságukért Kiriénát kopaszra nyíratta majd Juliániával Rosszon városába vitette és tűzzel megégette őket. Ez 305-11 között történt.

Szent Keszariosz és Dásziosz vértanúk

Ünnepe: November 1. Mindkettőjüket keresztény hitük miatt Damaszkuszban fogták el a mohamedánok. Mivel nem tudták őket hittagadásra bírni, karddal lefejezték. Velük szenvedtek vértanuságot Szabbász Szavinián, Agrippa, Adrián és Tamás vértanuk is a VII. században.

Szent János és Jakab felszentelt vértanúk

Ünnepe: November 1. János püspök volt, Jakab pedig áldozópap Szápor perzsa király idejében a IV. században. Sok pogányt térítettek keresztény vallásra, ezért sok kínzás után kard által nyerték el a vértanuságot.