PATRIARCHÁTUS

November 7.

Szent Hieron és 33 vértanú-társa, melitenei vértenúk

Ünnepe: November 7. Mindnyájan Dioklécián és Makszirnián római császárok alatt éltek és szenvedtek vértanúságot a III. században. Az istentiszteleti szövegek névszerint Hieront említik meg, a többieket név nélkül. Amikor a két császár meghallotta, hogy Örményország és Kappadokia lakosai, a császár parancsa ellenére sem, hajlandók a pogány isteneket imádni, két pogány férfit küdtek hozzájuk: Agricolát és …

Szent Hieron és 33 vértanú-társa, melitenei vértenúk Tovább »

Szent Melaszipp és vértanútársai

Ünnepe: November 7. Melaszipp vértanú és felesége Kaszinia, fiukkal Antoninnal együtt a hitehagyott Julián császár uralkodása alatt kerültek keresztény hitük miatt, a börtönbe. Á szent házaspárt megkínozták, a férjnek térdig levágták lábait, a feleségnek pedig emlőit. A börtönből kivezetett fiuk mindezeket látva, boldogoknak nevezte őket; megfogta levágott testrészeiket és megcsókolta. Á szent házaspár a kínzások …

Szent Melaszipp és vértanútársai Tovább »

Szent Auktosz vértanú és társai

Ünnepe: November 7. Tesszalonikia vértanúnő pogány pap lánya volt. Titokban megismerkedett a keresztény vallással és megkeresztelkedett. Mivel nem akarta hitét megtagadni, atyja megverte és e1űzte házától. I férfi: Auktosz és Taurion ezért szemrehányást tettek az atyának. Ő elment a parancsnokhoz és jelentést tett neki ezekről. Mindnyájukat elfogták és megkínozták, de a kínzások közt sértetlenek maradtak. …

Szent Auktosz vértanú és társai Tovább »

Szent Lázár galesioni csodatévő

Ünnepe: November 7. A kisázsiai Magnézia városában született. Már gyermekkorában kitűnt jóságával, szelídségével és együttérzésével a szegények iránt. Egész életében ékes volt önmegtagadásaival. Fiatal korában elzarándokolt a Szentföldre, hogy a szent helyeket felkeresse. Palesztinában, Szent Szabbász kolostorában 10 évet töltött el. Szent élete miatt a Papság kegyelmében is részesült. Ezután Efezus közelében felkereste a Galesion …

Szent Lázár galesioni csodatévő Tovább »