PATRIARCHÁTUS

Október 5.

Szent Mamelchta vértanúnő

Ünnepe: Október 5. Szentünk Perzsiából származott. Először egy pogány istennő papnője volt. Egyszer álmában angyalt látott, aki neki Krisztus hitéről beszélt. Felébredve, mindent elmondott nővérének, aki akkor keresztény volt. Nővére elvitte őt a város püspökéhez. A püspök, meggyőződve az álom igazságáról, a keresztség szentségében részesítette. Nővére a keresztanyai tisztséget vállalta. A pogányok, amint meghallották Mamelchta …

Szent Mamelchta vértanúnő Tovább »

Alexandriai Szent Dénes felszentelt vértanú

Ünnepe: Október 5. Szent Dénes Alexandriában született gazdag pogány szülőktől. Fiatal korában jó tudományos képzést kapott, tanulmányait befejezve a szónoki pályán ért el eredményeket. Megismerve és megszeretve a keresztény igazságokat, Origenész tanítványa lett, és nem sokkal utána pappá szentelték. 231-től az alexandriai kateketikai iskola tanára volt, 247-től pedig Alexandria püspöke lett. Origenesztől a tudományok szeretetét …

Alexandriai Szent Dénes felszentelt vértanú Tovább »

Szent Charitina (Karitina) amiszoszi vértanúnő

Ünnepe: Október 5. Dioklecián császár uralkodása idején élt Pontuszban egy gazdag, nemes ember: Klaudiusz. Egy alkalommal meglátott egy Karitina nevű kislányt, aki elvesztette szüleit. Megsajnálta, magához fogadta, megszerette és úgy nevelte mint sajátját. Charitina, felnőve nemcsak szép lett. Sok erénnyel ékes szűz lett belőle. Keresztény módon nevelkedve, elhatározta, hogy Krisztus jegyeseként fog élni. Abban az …

Szent Charitina (Karitina) amiszoszi vértanúnő Tovább »