PATRIARCHÁTUS

Szeptember 1.

Szent Kalliszta, Evodiosz és Hermogenész vértanúk

Ünnepe: Szeptember 1. E három édes testvérvértanút a pogány helytartó abban találta bűnösnek, hogy keresztények voltak. Látva, hogy Krisztus megvallásában állhatatosak és rendíthetetlenek, karddal való lefejezésre ítélte őket. Vértanúi harcukat így elvégezve, elköltöztek az Úrhoz, a IV. században.

A konstantinápolyi nagy tűzvész emléke

Ünnepe: Szeptember 1. Ez az esemény Nagy Leó császár uralkodása idején történt 470 körül. Félelmetes tűzvész volt, amely 6 hónapig tartott. A megrettent uralkodó kiment a tengerhez, és templomot épített Szent Mamász tiszteletére.

Az egyházi év kezdete (Indiktosz)

Ünnepe: Szeptember 1. Octaviánus római consul Kr.e. 31-ben, az actiumi csatában legyőzte vetélytársait. Ezzel a Római Birodalom egyeduralkodójává lett. Hogy a birodalom alá tartozó tartományok helyzetét rendezze, és az adók beszedését alkalmasabbá tegye, bevezette az ún. indiktiont. Ez, egy 15 évet magában foglaló időtartam volt. Kezdőnapját, amely szeptember l-én volt, nagy ünnepélyességgel hirdették meg. Ez …

Az egyházi év kezdete (Indiktosz) Tovább »

Oszlopos Szent Simeon atya

Ünnepe: Szeptember 1. Oszlopos Szent Simeon atya (†458) a szíriai Kappadókia területén született szegény szülőktől. A gyermek a szülői házban istenfélő nevelésben részesült. Amikor elérte a 13. évet, atyja juhainak őrzését bízták rá. Egy téli időben a nagy hóesés miatt, napokig nem tudta a nyájat a legelőre hajtani. Vasárnapi napon szüleivel a templomba ment. Az …

Oszlopos Szent Simeon atya Tovább »

Szent Simeon anyja, Szent Márta

Ünnepe: Szeptember 1. Szent Márta (†428 k.) jóval hamarabb elhalálozott mint fia. Fia oszlopát körülvevő kerítés ajtajánál adta vissza lelkét Istennek. Simeon, látva anyját holtan, könnyezve imádkozott érte. Az imádság alatt a halott arcán mosoly jelent meg. Simeon fia parancsára, az anyát, Mártát az oszlop mellett temették el. Fia, napjában kétszer emlékezett meg róla imáiban.

A miaszéni Istenszülő tisztelete

Ünnepe: Szeptember 1. Nem messze az örményországi Melitiné városától, volt egy kis görög helység, amelynek Miaszéni volt a neve. Az egykor ott álló pogány templomot Szent Akakiosz melitinéi püspök lerombolta, és a helyet megtisztította a mindenféle pogány tisztátalanságtól. Új templomot épített a helyre a legszentebb Istenszülő tiszteletére. Így azon a helyen, ahol egykor véres áldozatokat …

A miaszéni Istenszülő tisztelete Tovább »

Igaz Józsue, Nun fia

Ünnepe: Szeptember 1. Józsue, Nun fia (Kr.e. XIV.sz.), Kr.e. 1500 körül született Egyiptomban, Efraim törzséből. Eredeti neve: Hosua, szabadítót jelent. Mint felnőtt férfi, fiatal korától Mózes szolgája lett. Mózes vezetésével, a néppel együtt ő is átment száraz lábbal a Vörös tengeren. Nevével akkor találkozunk először a Szentírásban, amikor Mózes megbízásából harcba szállt az Amalekkel. Mózes, …

Igaz Józsue, Nun fia Tovább »

A 40 adrianopoliszi szent szűz-vértanú és lelkiatyjuk, Szent Amun

Ünnepe: Szeptember 1. A szent vértanú szüzek a makedóniai Adrianopoliszból származtak. Szent Ammun diakónus (†323) igehirdetésére lettek Krisztusban hivők. A város parancsnoka maga elé hívatta, hogy elítélje őket. Sokféle kínzás alá vetette őket, ezzel kényszerítve, hogy imádják a bálványokat. Istenhez imádkoztak, imádságukra csoda történt. A bálvány pap, valami láthatatlan erő által hirtelen a levegőbe emelkedett, …

A 40 adrianopoliszi szent szűz-vértanú és lelkiatyjuk, Szent Amun Tovább »