PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Demeter ünnepe Beloianniszban

Őeminenciája Arsenios metropolita 2022. november 5-én, szombaton ellátogatott a magyarországi Beloiannisz községbeli Szent Demeter egyházközséghez, ahol ünnepélyes isteni liturgiát tartott Szent Demeteremlékére. Őeminenciájábal koncelebrált a Magyarországi Orthodox Exarchátus papsága, valamint Maximos fődiakónus. Az isteni liturgián és az azt követő ünnepségeken részt vett Görögország magyarországi nagykövete, Efthimios Panzopoulos, Konsztantyinosz Papalexisz beloianniszi polgármester, a Magyarországi Görög Önkormányzat képviselői, az Exarchátus hívei és a szomszédos országokból idelátogatók. Az isteni liturgia befejezése után a megáldották a kenyereket és imádkoztak minden keresztény és az egész magyarság egészségéért és üdvösségéért.

 

Őeminenciája a liturgia végén köszönetet mondott a jelenlévő papságnak, díszvendégnek és azoknak a híveknek, akik minden évben megtisztelik jelenlétükkel és imádságaikkal Szent Demetert. Külön méltatta Prodromos atyát az istentiszteletek alatti fáradhatatlan erőfeszítéseiért, a templom szépítéséért, tisztaságáért, valamint az ünnepi készülődésért, illetve a nagylelkű vendégszeretet mindenkinek. Befejezésül kérte Isten áldását, hogy erősítse és segítse meg a híveket életük minden nehézségével szemben.

 

Ezt követően a templom udvarán Kalota József érseki vikárius atya sírjánál énekeltek Trisagiont. Őeminenciája és minden jelenlévő ezután ünnepi étkezésen vettek részt, és baráti légkörben lehetőség nyílt vélemény- és eszmecserére. Különösen építő és hasznos volt a Metropolita találkozása a jelenlévő exarchátus papjaival, akiknek megköszönte példájukat és tanúságtételüket.