PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Szent Konstantin és Heléna ünnepe Beloianniszban

    2023. május 21-én, húsvét utáni hatodik vasárnapon, a Vakonszületett napján Őeminenciája Arsenios ausztriai metropolita, Magyarország és Közép-Európa exarchája felkereste a Beloiannisz községben lévő, erre az ünnepre felszentelt Szent Demeter és Szent Konstantin és Heléna templomot, hogy vezesse a Szent Konstantin és Heléna tiszteletére és emlékezetére bemutatott ünnepi szent liturgiát. Őeminenciája mellett Őexcellenciája Paisiosz apameiai püspök, a Magyar Exarchátus papsága és Maximosz archidiakónus szolgált.

    Szentbeszédében Őeminenciája az Úrnak a születésétől fogva vak emberen tett csodájáról szóló evangéliumi szakaszra hivatkozva hangsúlyozta annak üdvös jelentőségét, hogy Krisztus minden embert megvilágosít, hogy megismerje és szolgálja az igazságot. Szent Konstantin segítséget és megvilágosítást kapott felülről, hogy véghezvigye nagyszerű művét, hogy az általa uralt világ népeinek felajánlja a vallásos hit méltóságát és szabadságát – mondta a metropolita. Édesanyja, Szent Heléna is minden erejével azon munkálkodott, hogy az általa alapított templomokkal és különösen az Úr Szent Keresztjének megtalálásával megvilágítsa az egyház jelenlétét – mondta. Őeminenciája végezetül köszönetet mondott a jelenlévő papságnak, a megjelent méltóságoknak és híveknek a szép ünnepségért, amelyet a szent császár és apostoli pártfogók tiszteletére évről évre szerveznek. Külön köszönetet mondott az egyházközség papjának, Prodromosz atyának az ünnep előkészítéséért és a mindenkire kiterjedő vendégszeretetért. Végezetül isteni megvilágosítást és támogatást kívánt a híveknek becsületes munkájukhoz és a lelkük üdvösségéért folytatott küzdelmükhöz.

    Az isteni liturgián és az ünnepségen részt vett Beloiannisz polgármestere, Konstantinos Papalexis úr, a magyarországi görögök szerveinek képviselői, számos egyháztag, a magyarországi Ökumenikus Patriarchátus hívei és a szomszédos országokból érkezett vendégek. Az isteni liturgia után a hívek és az egész magyar nép egészségéért és üdvösségéért szóló kenyéráldás és könyörgés hangzott el.

    A templom udvarán Őeminenciája és a papság triszágiont végzett Kalota József protopresbiter atya sírjánál az ő és minden elhunyt pap lelki nyugalmáért. Végül Őeminenciája a jelenlévőkkel közösen ünnepi hangulatban étkezett, lehetőséget biztosítva a találkozásokra és a beszélgetésekre. A metropolita és az Egyetemes Trón Magyarországi Exarchájaként külön lelkipásztori találkozót is folytatott az Exarchátus papságával.