PATRIARCHÁTUS

BEIKTATÁSI SZERTARTÁS A MÁTYÁS TEMPLOMBAN

2011. december 18-án, szombaton 11 órakor került sor a budai Mátyás templomban Arszeniosz Kardamákisz ausztriai metropolita beiktatási szertartására a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusába. 

A beiktatáson jelen volt Erdő Péter bíboros úr és Alberto Bottari de Castello pápainuncius is, aki ez alkalommal járt először ezen a helyen. A beiktatást Emmanuel Adamakis, Franciaország metropolitája végezte, aki Arszeniosz beiktatandó exarcha lelkivezetője. A beiktatás alkalmából Bíboros atya is köszöntötte az Exarchát és a megjelenteket, akik között jelen volt Szászfalvi László egyházügyi államtitkár is. Bíboros atya kiemelte, hogy a jó ökumenikus kapcsolat miatt lehet itt e templomban a beiktatást megünnepelni. Szebik Imre evangélikus püspök,az Ökumenikus Tanácselnöke is köszöntötte az ünnepeltet. Mindezek után Arszeniosz válaszában többekközött a következőket mondta: „Békesség néktek, testvérek, békesség mindnyájatoknak! Mint békehírnök, ami Háromságos Istenünk Legszentebb Nevét dicsőítve, hogy csekélységemet az utóbbi napokban oly csodálatos és fenséges dologban részesítette, az Egyház parancsát követem ma, néhány nappal a püspökké szentelésem és a bécsi beiktatásom után, amikor nagy örömmel jövök ide, a szép és előkelő Budapestre,Magyarország vendégszerető fővárosába, amely Exarchátusának főpapi felelősségét az Egyház az én vállaimra helyezte. … Szeretném most köszönteni a vendégszerető Magyarország Vezetőit, és ugyanakkor üdvözölni az ő szeretetüket és szolidaritásukat. Néhány napja az ország államfője és miniszterelnök helyettese más magas rangú személyekkel együtt látogatást tettek Konstantinápolyban, az egyetemes Patriarchátusunkban. A Bartholomeosz Egyetemes Patriarcha urunkkal való ottani találkozások a kétoldalú kapcsolatok és együttműködés tekintetében egy új fejezetet nyitottak, és kifejezték az egyetemes Patriarchátus bizonyságtételét erősítő szándékukat és készségüket Magyarors zágon. Köszönöm ezirányú hozzáállásukat és jószándékukat… Különösen nagy köszönettel tartozom a budapesti római katolikus Érsekségnek azért a vendégszeretetért, amely lehetővé tett, hogy a mai beiktatási szertartást ebben a szépséges templomban végezzük. …