PATRIARCHÁTUS

Múzeum utcai programok és tervek

2017 nyarán Magyarország Kormánya a 1088 Budapest, Múzeum utca 11. és 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 3. szám alatt található ingatlanokat a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus számára oktatási, szociális és hitéleti feladatok céljából átadta.

Az ingatlanok üzemeltetési költségeinek támogatására az Exarchátus támogatási kérelmet nyújtott be, mivel korábban részleges birtokbaadására került csak sor, melyre tekintettel az Exarchátus jelentős anyagi terheket viselt, így Magyarország Kormánya a 20/55/9 „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” elnevezésű előirányzat terhére, az EGYH- KPC-18-P-0047 számon 30 millió forintot biztosított.

„A volt Károlyi-palota” elnevezésű műemlék épület az Exarchátus szellemi, lelkiségi és adminisztrációs központjává vált, amelyben létrehozásra került a Szent Bölcsesség kápolna és a hozzá tartozó közösségi terem is. A közösségi terem úgy lett kialakítva, hogy egyrészt helyet adjon a liturgikus alkalmak utáni elmélkedésnek és lelki gyakorlatoknak, másrészt pedig alkalmas legyen előadások, megbeszélések és konferenciák lebonyolítására is.

A Múzeum utcai görög közösség 2018-ban létrehozta a Magyarországi Görög Egyházközösséget, melynek célja múltban és a jelenben működő görög alapítású közösségek összefogása, azok több évszázados hagyományainak és örökségének ápolása, liturgikus tradíciók ápolása.

A Múzeum utcai épület 2018-ban helyszínt biztosított a legnagyobb ortodox egyházi ünnepeknek és az azt követő ünnepségeknek, mint például 2018. januárjában a Vízkeresztnek és a vaszilópita szentelésnek, 2018. áprilisában a Húsvétnak és a húsvéti vigasságnak, a 2018. májusban a Szent Bölcsesség templomünnepnek, valamint a pünkösdi pálmaágszentelésnek. 2018. augusztusában az épület helyet adott egy görög-magyar nemzetközi tudományos konferenciának is „Élet Krisztusban az ortodox keresztény hagyomány szerint” címmel, mintegy 120 fő részvételével.

A Múzeum utcai épületek oktatási és szellemi központtá való kialakításának építészeti tervei 2018-ban megkezdődtek, és várhatóan 2020 tavaszára készülnek el.

A Múzeum utcai ingatlanok egy Európában egyedülálló projektnek, egy kialakítandó szellemi, lelki és oktatási központnak biztosítanak helyszínt. Az egyházi komplexum helyet ad kápolnának, közösségi térnek, majd később iskolának, könyvtárnak és ikonmúzeumnak is.

Az egyházi központ az itt élő görög kisebbség lelki központjává vált, amely mind a második görög diaszpóra világháború után érkező tagjait, mind a munkavállalás miatt Magyarországra költöző görögöket magában foglalja. A központ létrehozásának ideje a legóvatosabb becslések szerint is minimum 6-8 év, melynek első fázisában 2017-2018-ban sor került a kápolna és a közösségi teremkialakítására, amelyeknek működési költségeit a EGYH-KCP-18-P-0047 egyedi támogatásból finanszíroztuk.