PATRIARCHÁTUS

Őeminenciája Arsenios ausztriai metropolita XVI. Benedek pápa halála alkalmából

Nagy szomorúsággal és együttérzéssel értesültem róla, hogy XVI. Benedek pápa elhunyt az Úrban. XVI. Benedek nemcsak nagy pápa volt, hanem maradandó jelentőségű teológus is. Az egyházatyák elmélyült tudományos tanulmányozása és ismerete különösen mély és ökumenikus kötődést eredményezett számára az ortodox egyházzal, amely egész életében kitartott, és számos jelentős találkozót eredményezett, többek között Őszentsége Bertalan pátriárkával.

XVI. Benedek most érkezett földi zarándokútja végére, amelyre hosszú évek óta imádságban és csendben készült. A közel 10 évvel ezelőtti lemondása mindenekelőtt azt mutatta meg, hogy Isten embere volt, aki egész életét áldozatnak és Istennek való odaszánásnak tekintette. Az örök Bíróval való találkozásra való intenzív és őszinte felkészülésében mindannyiunk számára ragyogó példa marad. A mindenható és irgalmas Isten adjon neki örök nyugalmat!

Fotó ©Nikos Magginas, Egyetemes Patriarchátus