PATRIARCHÁTUS

Az Úrjelenés ünnepe az ausztriai metropóliában

Az idén is mindenütt megünnepelték az Úrjelenés napját az ausztriai metropólia és a magyarországi exarchátus parókiáiban. A bécsi Szentháromság-székesegyházban az ünnepség 2023. január 5-én, csütörtökön Királyi imaórákkal kezdődött, majd vecsernyével egybekötött Nagy Vazul isteni liturgiájával kezdődött az vízkereszt előestéjén.

Az ünnep napján az isteni liturgiát a Szentháromság-székesegyházban tartotta őeminenciája Arsenios ausztriai metropolita. Vele együtt szolgáltak az egyetemes trón papjai, Ioannis atya, főtisztelendő Alexander atya és Nikolaos atya, hivatalos látogatók Ciprusról, Bartholomaiosz szerzetes-pap atya és Maximos fődiakónus atya. A hívek nagy része részesedett a szentségekben, és figyelmesen hallgatták lelkiatyájuk prédikációját. Őeminenciája az ember „bukás utáni” helyzetére hivatkozott, akinek nem volt meg az akarata, hogy felismerje tragikus helyzetét, és annak kijavítását kérje, hogy újra közeledhessen Atyjához és Teremtőjéhez. Az Őeminenciája szerint Keresztelő Szent János a bűnbánat útját hirdeti a bukott embernek, mint az egyetlen módot arra, hogy visszatérjen korábbi állapotába, megvalósítsa az isteni gazdaság üdvözítő művét és elérje a mennyek országát: A bűnbánat, a keresztség, a megtisztulás a szükséges feltételei az emberi természet bűnből való megváltásának, és ezért a bűntelen Istenember az első, aki a Jordánban való keresztség elfogadásával megszenteli azt. Ebben feltárul a Háromságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, megnyílnak az egek, feltárul az Igaz Fény, és új szerződést kötnek az emberiséggel az üdvösségükre. „A mai nagy ünnep eseménye az, hogy az Úr új találkozást kínál fel vele, amelynek egyetlen feltétele a bűnbánat; az Isten országába való hívás Teremtőnk szeretetének bizonyítéka” – hangsúlyozta Őeminenciája – „mert ez minden egyes ember szabad bűnbánati és tisztulási döntésének abszolút tiszteletben tartásával történik”. Azt kívánta, hogy minden hívő értse meg az isteni elhívás komolyságát, hogy mindannyian szabadon válasszuk azt az utat, amely az igazság világosságához, Jézus Krisztushoz vezet.

Az isteni liturgia befejezése után Őeminenciája a Nagy Vízszentelést végzett. A hívek hódoltak  a Szent Kereszt előtt, és szentelt vizet kaptak, hogy Isten áldását és kegyelmét vigyék otthonukba. Ezt követően a Duna-csatorna vizét ősi szokás szerint megszentelték. A mólóról és a hídról idén is több száz hívő követte áhítattal a szertartást. A vízszentelés során a papság és az egyházi énekesek kísérték Őeminenciáját az evangélium felolvasásában és az áldó imában, amellyel arra kérte Istent, hogy ne csak a vizet, hanem az egész teremtést is szentelje meg. Őeminenciája a békéért és felüdülésért, valamint Bécs, Ausztria és az egész világ népének jólétéért imádkozott.

A magyar exarchátusban őexcellenciája Paisios, apamea püspöke a papsággal együtt számos hívő előtt végezte a Dunán a nagy vízszentelés szertartását.