PATRIARCHÁTUS

Esketés – Kérdések és válaszok

Egyházunk a házasság szentségével pecsételi meg Isten és ember előtt a felek között létrejövő frigyet. Ez nem csupán egy hagyomány, vagy formalitás, hanem az isteni parancs és áldás megvalósulása életünkben.

Kiket lehet összeadni?

A házasság szentsége egy férfi és egy nő között jöhet létre. A házasuló felek legalább egyikének ortodoxnak kell lennie. Egyházunk lehetőséget biztosít azok számára is kapcsolatuk megáldására, akiknek korábban már volt érvényes házassága. A korábbi kötelék felbontását azonban előzetesen az egyházi főhatóságtól külön kell kérni.

Mit tegyek, ha korábban már nekem, vagy leendő házastársamnak volt korábbi érvényes házassága?

Mint az az előző pontban is szerepelt új házasság csak az előző felbontása után köthető. Ortodox hívő esetén maximum háromszor kerülhet erre sor. Az ügyintézés elkezdéséhez írjunk levelet a következő címre: magyarorszagiexarchatus@gmail.com.

Kihez forduljunk, ha össze szeretnénk házasodni?

Természetesen először az illetékes parókust kell megkeresni, ahol házasságot szeretnénk kötni. Vele kell megbeszélni a részleteket.

Milyen teendőink vannak az esküvő előtt?

1. Az illetékes pappal való elbeszélgetés után be kell szerezni a szükséges okmányokat. Szükség lehet a felektől keresztlevelekre. Ha egyikőjük sincsen megkeresztelve, akkor elsőként meg kell keresztelkedni, hiszen az egyházi esküvő értelemszerűen feltételezi legalább az egyik fél részéről, hogy tagja az egyháznak.

2. Ki kell tölteni egy adategyeztető lapot, ami alapján, majd az esküvő alkalmával felveszik a feleket az egyház házassági anyakönyvébe, illetve az ezen szereplő adatok segítik a papot addig is a kapcsolattartásban.

3. A házasságkötés előtt a pappal való egyeztetés szerint jegyes oktatáson vehetnek részt a felek. A keresztény családi élet alapjai mellett ezeken az alkalmakon ismerkednek meg a felek a szertartás gyakorlati kérdéseivel is.

4. Időpontot kell egyeztetni a szertartásra.

Van-e szükség esküvői tanúkra?

Természetesen igen, mindkét fél részéről minimum egy tanú szükségeltetik, és legalább egyikük legyen ortodox, hiszen hogy tanúsíthatja valaki a házasok frigyét az egyházon belül, ha nincsen kapcsolata vele.

Hogyan zajlik a szertartás?

Fel kell készülni rá, hogy ez a szertartás is legalább egy órán át tart, hiszen az eljegyzés és a tulajdonképpeni esküvő („A megkoronázás szertartása”) ötvözete. Szükség lesz gyűrűkre, virágkoszorúkra (koronát vagy koszorút esetleg a helyi templomban is lehet találni), és két nagyobb gyertyára is. Először az eljegyzésre, majd a megkoronázás szertartására kerül sor. A szertartás menetéről és teológiájáról az alábbi könyvből lehet bővebben tájékozódni: John Meyendorff: A házasság misztériuma.

Kell-e fizetni az esküvőért?

A szentségek kiszolgáltatásáért semmilyen ellenérték nem jár sem a papnak, sem az egyháznak. A szentség nem árucikk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jelölt vagy családja számára tilos volna a templom fenntartásához hozzájárulnia, de egyáltalán nem kell rosszul éreznie magát, ha anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé.