PATRIARCHÁTUS

A bizánci történelemmel és kultúrával foglalkozó magyar nyelvű könyvek

Fontosabb könyvek

 • Ascherson, Neil: A Fekete-tenger. Ford. Bánki Vera. Budapest, Európa, 2000.
 • Baán István: Justinianus császár teológiája. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 1997.
 • Bicskov, Viktor: A bizánci esztétika. Ford. Katona Erzsébet. Gondolat, 1988.
 • A bizánci irodalom kistükre. Szerk. Dimitriosz Hadzisz. Budapest, Európa, 1974.
 • Bréhier, Louis: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Ford. Baán István. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 1999.
 • Bréhier, Louis: A Bizánci Birodalom intézményei. Ford. Baán István. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2003.
 • Cunningham, Mary: Hit a bizánci világban. Ford. Deák Krisztina. Budapest, Scolar Kiadó, 2003.
 • Foss, C. – Magdalino, P.: Róma és Bizánc. Ford. Zsolt Angéla. Budapest, helikon, 1988.
 • Galahad, Sir: Bizánc. Athenaeum, Budapest, é.n.
 • Kádár Z. – Németh György – Tompos E.: A Hagia Szophia. é.n.
 • Lazarev, Viktor: Bizánci festészet. Ford. Tábor Béla. Budapest, Magyar Helikon, 1979.
 • Meyendorff, John: Birodalmi egység és keresztény szakadások. Ford. Utry Gergely. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2001.
 • Moravcsik Gyula: Bevezetés a bizantinológiába.
 • Moravcsik Gyula: Bizánc és a magyarság. Budapest, Lucidus Kiadó, 2003.
 • Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1934.
 • Obolensky, Dimitri: A Bizánci Nemzetközösség. Ford. Bódogh-Szabó Pál. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 1999.
 • Ostrogorsky, Georg, A bizánci állam története. Ford. Magyar István Lénárd et.al., Budapest, Osiris, 2001.
 • Papadakis, A.- Meyendorff, J.: A keresztény Kelet és a pápaság felemelkedése. Ford. Bódogh-Szabó Pál. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2002.
 • Prokopios: Titkos történet. Ford. Kapitánffy István. Budapest, Helikon, 1984.
 • Runciman, Steven: Konstantinápoly eleste 1453. Ford. Bánki Vera. Budapest, Osiris, 2000.
 • Schreiner, Peter: Bizánc. Ford. Bódogh Judit. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2002.
 • Villeharduin, Geoffroy de: Bizánc megvétele. Ford. Szabics Imre. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985.