PATRIARCHÁTUS

Arábiai Szent Kozmasz (Kozma) és Damján szíriai orvosok, aegae-i (Kilíkia) vértanúk

Ünnepe: Október 17.
Édestestvérek voltak, Arábiából származtak. Felnőve, kitanulták az orvosi mesterséget, és sokféle betegséget gyógyítottak. Helységről helységre vándorolva, nem annyira füvekkel és ezekhez hasonlókkal gyógyították a betegségeket, hanem Jézus Krisztus erejével. Gyógyításaik közben hirdették az Evangéliumot is. Miután gyógyító és igehirdető tevékenységük messzire elterjedt, Dioklécián és Maximián császárok alatt őket is elfogták. Ciliciába vitték őket és Licius helytartó elé kellett állniuk. Mivel nem akartak áldozni a pogány isteneknek, a helytartó megverette őket, majd megkötözve a tengerbe dobatta. Isten angyala feloldotta kötelékeiket és a szárazra vezette. Ezek után a börtönbe kerültek. Újabb kínzások után kard által nyerték el a vértanúi koronát. Velük együtt szenvedtek még: Leontin, Anthimosz és Eutróp vértanúk a III. század végén, vagy a IV. sz. elején (†303k.). Rajtuk kívül még két hasonló nevű ingyenes gyógyító orvospár emlékét ünnepeljük.