PATRIARCHÁTUS

Szent Ananiás apostol a Hetven közül

Ünnepe: Október 1.
Egyike volt a 72 apostolnak. Jézus mennybemenetele után Damaszkusz püspöke lett. Isteni rendelkezésre egy napon elment az ún. Egyenes utcába, hogy találkozzék a keresztényeket üldöző Saullal. A keresztényeket üldöző Saul Damaskusz városa előtt mennyei fényességtől elvakítva és Jézussal beszélgetve, mások által vezetve a városba jutott. Itt kereste fel őt Ananiás, szemeire tette kezét, és Saul azonnal látni kezdett. Ananiás keresztelte meg őt isteni parancsra. Mindezeket részletesen elbeszéli az Apostolok Cselekedeteinek 9. fejezete. Buzgósággal hirdette az Evangéliumot a zsidók és pogányok között. Ezzel sok hivőt szerzett Krisztus hitének. Damaszkuszból átköltözött később Eleuteropliszba, és folytatta hithirdető tevékenységét. Igehirdetését csodákkal erősítette meg. Abban az időben Lukián, a város helytartója a keresztények ellen fordult, kínzással fenyegetve meg őket, ha hitüket meg nem tagadják. Ananiás a parancs ellenére is tovább folytatta az igaz hit hirdetését. Ellenségei megkötözték, a helytartó elé vitték, a helytartó pedig megkövezésre ítélte. A városon kívül kövezték meg és holttestét temetetlenül hagyták. Néhány, Damaszkuszból utána jött keresztény, és tisztelettel vittél el a testet Damaszkuszba és ott eltemették. Mindez az I. században történt.