PATRIARCHÁTUS

Április 17.

Szent Simeon (Bar Sabbae) perzsiai katholikosz és társai, vértanúk

Ünnepe: Április 17. Simeon a perzsiai Szeleukia-Kteszifon püspöke volt. II. Szápor perzsa király üldözést támasztott a keresztények ellen 34-44 között. Elfogták és a király elé vezették két pappal együtt Simeon püspö­köt is. A király arra akarta rábeszélni, hogy imádja a Napot. Simeon sem hízelgésekkel, sem fenyegetésekkel nem volt erre hajlandó, ezért börtönbe vetették. Az útón …

Szent Simeon (Bar Sabbae) perzsiai katholikosz és társai, vértanúk Tovább »

Szent Akákiosz melitene-i püspök

Ünnepe: Április 17. Akákiosz az örményországi Melitiné városából származott. Isten­félő szülei sok imádság által nyerték el Istentől gyermeküket. Már gyer­mekkorától átadták nevelésre a város püspökének Otriosznak, akitől magas keresztény nevelést kapott. Otriosz halála után az emberek egyhangúlag választották meg püspöküknek. Szent Akákiosz sokat fáradozott, hogy megszün­tesse Nesztoriosz tévtanítását, és részt vett a III. egyetemes zsinaton. …

Szent Akákiosz melitene-i püspök Tovább »

Korintusi Szent Adrián (Adorján), vértanú

Ünnepe: Április 17. Adrián azoknak a keresztényeknek egyike volt, akiket az ítélet előtt sokáig őriztek a börtönben. Egy pogány ünnep alkalmával, a bálványáldozat idején kivezették börtönéből, kényszerítették, hogy az oltárra szórjon tömjént a bálvány tiszteletére. Ő nemcsak hogy ezt nem tette meg, hanem szétrombolta az oltárt a rajta levő áldozati adományok­kal együtt. A pogányok ezért …

Korintusi Szent Adrián (Adorján), vértanú Tovább »

Szent Agapit (Agapét) római pápa

Ünnepe: Április 17. Agapit, Hagy Teodorik gót király megbízásából, aki akkor az itáliai területet elfoglalva birtokolta. Konstantinápolyiba ment követként Jusztinián császárhoz, hogy vele tárgyalásokat folytasson a béke­kötésről. Ebben az időben Jusztinián császár helyi zsinatot hívott össze, a konstantinápolyi szék betöltéséről. Pátriárkává a szentéletű Mé­nász áldozópapot választották. A zsinaton Agapit is részt vett. Ezután nemsokára meghalt …

Szent Agapit (Agapét) római pápa Tovább »