PATRIARCHÁTUS

Július 30.

Szent Szilasz (Sziluánosz), Epenetosz, Crescens és Andronikosz apostolok a Hetven közül

Ünnepe: Július 30. Szent Szilás apostolt az apostoli zsinat után a zsinati ha­tározattal Antiochiába küldték (Apcs, 15, 22.). Szent Pálnak volt útitár­sa majd fogolytársa. Korintusban volt püspök, ott is halt meg. Szilván apostol Pál apostolnak volt útitársa, majd a makedoniai Szolun városának volt püspöke, és sok fáradság után a hagyomány szerint a hit vértanúja lett. …

Szent Szilasz (Sziluánosz), Epenetosz, Crescens és Andronikosz apostolok a Hetven közül Tovább »

Szent Valentin (Bálint) püspök

Ünnepe: Július 30. Valentin az umbriai Interamna püspöke volt. Nagy buzgósággal hirdette Krisztus hitét a pogányok között. Mivel Istentől a csodatevés adományát kapta, hithirdetését csodákkal is megerősítette. Hitterjesztő munkájáért a pogányok kínzásoknak vetették alá. Végül fej vesztésre ítél­ték. Vele szenvedett vértanúságot 3 ifjú, akik Athénból jöttek Rómába tudományos célból. Valentin őkét is a keresztény hitre …

Szent Valentin (Bálint) püspök Tovább »

Szent János vértanú

Ünnepe: Július 30. János, hitehagyott Julián császár alatt élt, A császár több katonatársával együtt egy vidékre küldte, hogy üldözze a keresztényeket. János, mint keresztény katona ott segített rajtuk, ahol tudott. A börtön­ben levőket is látogatta, pénzzel segítette. Erről Julián császár tudo­mást szerezve Konstantinápolyba hívta, és börtönbe vetette. A császár ha­lála után, szabadságot nyerve, folytatta jótéteményeit, …

Szent János vértanú Tovább »

Szent Polichroniosz és vértanútársai

Ünnepe: Július 30. Décius császár üldözése alatt keresztény hitük miatt elfog­ták a város püspökét: Polychronioszt, három papját Parmenioszt, Elimást, Chrysotelt, valamint két diakónusát, Lukácsot és Mukót. Mindnyájan a ba­biloni egyházban teljesítettek szolgálatot. Mindnyájuktól azt kívánták, hogy áldozzanak az isteneknek. Mivel ezt megtagadták, kínokat kellett elszenvedniük, Polychroniosz meghalt Babilonban. A többi vértanút lefejezték a perzsa Kordula …

Szent Polichroniosz és vértanútársai Tovább »