PATRIARCHÁTUS

Október 1.

Énekszerző Szent Romanosz

Ünnepe: Október 1. Szent Romanosz a szíriai Emesszából származott. Mint templomszolga végezte munkáját a konstantinápolyi Nagy Egyházban. Fiatal korától ékes volt az erényekben. Jámbor életet élt és sokat imádkozott. Mivel írástudatlan volt, nem vett részt a kórus énekében. Jámbor életére felfigyelt Eutim pátriárka, és maga mellé vett. Ez felkeltette iránta az irigység szellemét társaiban. Egyszer, …

Énekszerző Szent Romanosz Tovább »

Szent Domnin vértanú

Ünnepe: Október 1. Szent Domnin Szalonikiből származott és ott élt. Amikor Maximián császár ugyanott palotát épített magának, Domnint mint keresztényt megkötözve eléje vitték ítéletre. A császár haragosan parancsolta, hogy mutasson be a pogány isteneknek áldozatot, ha élni akar. Mivel szentünk állhatatosnak mutatkozott keresztény hitében, a császár levágatta lábait térdig. A szent vértanú még hét napot …

Szent Domnin vértanú Tovább »

Szent Mihály szerzetesvértanú és társai

Ünnepe: Október 1. Mindnyájan Bíborban született Konstantin császár és Iréné uralkodása idején éltek egy Szebaszté melletti kolostorban. A szaracén Alim emír a kolostorra támadt, és megkötözte mindnyájukat. Krisztus erejétől megerősítve mindnyájan elhatározták, hogy nem tagadják meg Jézust. A szerzetesek között állva, Mihály kolostorfőnök felemelte szavát és mindnyájukat buzdította, hogy haljanak meg Krisztusért. Először a 36 …

Szent Mihály szerzetesvértanú és társai Tovább »

Az Istenszülő Oltalma (az orosz liturgikus hagyomány szerint).

Ünnepe: Október 1. Bölcs Leó uralkodása alatt (886-912), amikor nagy veszélyben volt az ellenség részéről Konstantinápoly városa, különös dolog történt a város egyik részében az Istenszülő tiszteletére épített templomban. Október 1-én az éjszaka 4. órájában, a templomban sok nép tartózkodott. A Krisztusért balgatagságot gyakorló András, felemelve szemeit, látott egy szépséges asszonyt, aki nagy kísérettel jött …

Az Istenszülő Oltalma (az orosz liturgikus hagyomány szerint). Tovább »

Szent Ananiás apostol a Hetven közül

Ünnepe: Október 1. Egyike volt a 72 apostolnak. Jézus mennybemenetele után Damaszkusz püspöke lett. Isteni rendelkezésre egy napon elment az ún. Egyenes utcába, hogy találkozzék a keresztényeket üldöző Saullal. A keresztényeket üldöző Saul Damaskusz városa előtt mennyei fényességtől elvakítva és Jézussal beszélgetve, mások által vezetve a városba jutott. Itt kereste fel őt Ananiás, szemeire tette …

Szent Ananiás apostol a Hetven közül Tovább »