PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Άγιοι

Az Istenszülő övének elhelyezése

Ünnepe: Augusztus 31. Az Istenszülő öltönyén kívül a keresztények az övét is őrizték, amelyet, egy elbeszélés szerint Ő engedett le a levegőből szent Ta­más apostol számára. Ezt az övet a keresztények egymásnak adták át nem­zedékről nemzedékre. A mai ünnepet abból az alkalomból rendelték el, hogy az öv által csoda történt. A X. században Bölcs Leó …

Az Istenszülő övének elhelyezése Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Ciprián felszentelt vértanú

Ünnepe: Augusztus 31. Ciprián püspök Kartágóban vagy a környékén, született. Szülei jómódú, tekintélyes pogányok voltak. Őt is abban nevelték. Mint földije szent Ágoston, ő is szónokságot tanult és idővel ünnepelt szónok, ta­nár és befolyásos, tisztelt ügyvéd lett. Becsületes lelke előtt megnyílt az evangélium világossága, Egy derék pap Cecilián is segített neki. 45 éves korában, sokak …

Szent Ciprián felszentelt vértanú Διαβάστε Περισσότερα »

Etiópiai Szent Mózes

Ünnepe: Augusztus 28. Mózes Etiópiából származott, egy nemes ember rabszolgája volt. Ura sokszor volt kénytelen megbüntetni lopásért és engedetlenségért. Egyre rosszabb viselkedésű lett. Hajlott a részegségre is. Egy al­kalommal megölte társát, ezért menekülnie kellett. Beállt egy rablóbandá­ba és annak vezére lett. Ennyi rosszaságban eltöltött élet után 40 éves volt, amikor Isten kegyelme érintette lelkét. Teljesen …

Etiópiai Szent Mózes Διαβάστε Περισσότερα »

A dicsőséges Próféta és Előfutár, Keresztelő Szent János fejevételének emlékezete.

Ünnepe: Augusztus 29. Keresztelő szent János szépen indult életének látszólag szomorú vége lett. Az evangéliumok elbeszélése szerint, Heródes király a Tör­vény ellenére elvette testvérének Fülöpnek feleségét, János ezért meg­dorgálta őt. Aranyszájú szent János szavaival így folytatódnak az ese­mények: „János (Heródesnek) a bűn kötelékétől lebilincselt lelkét szemre­hányással feloldani törekedett, a király azonban a feloldozót megkötöz­te … …

A dicsőséges Próféta és Előfutár, Keresztelő Szent János fejevételének emlékezete. Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Alexandrosz (Sándor) és János konstantinápolyi érsekek.

Ünnepe: Augusztus 30. Szent Sándor (†340) először segédpüspök volt. Részt vett az első egyetemes zsinaton Metrofán pátriárka megbízásából, aki idős kora miatt nem tudott részt venni a zsinaton. Buzgón védelmezte az igaz hitet az ariánusok ellen. Metrofán halála után ő lett a konstantinápolyi pátriár­ka 325-40 között. Az ő imádságára büntette meg Isten a tévtanító Ariust. …

Szent Alexandrosz (Sándor) és János konstantinápolyi érsekek. Διαβάστε Περισσότερα »